Villmarkspanel

Håvardsrud sag er produsent av villmarkspanel.

Vi produserer i furu til innvendig og utvendig bruk.

Tømmeret vi bruker er tettvokst og av god kvalitet.


Utvendig har tykkelse på 27mm og varierende bredder.


-27mm ukantet stående, underligger 19x173mm

-27mm liggende. Kantet en side.